TextHead
TextBody

Quy trình tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo
tuyển dụng

1
Tiếp nhận CV ứng viên và sàng lọc

Tiếp nhận
CV ứng viên và
sàng lọc

2
Phỏng vấn ứng viên

Phỏng vấn
ứng viên

3
Thông báo kết quả tuyển dụng

Thông báo kết quả
tuyển dụng

4

Chính sách nhân sự

LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bạn có thể tìm tất cả công việc hiện có tại đây.

Chính sách

Chính sách

Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bạn có thể tìm tất cả công việc hiện có tại đây.

Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển

Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bạn có thể tìm tất cả công việc hiện có tại đây.

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp. Bạn có thể tìm tất cả công việc hiện có tại đây.

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh Nơi làm việc tại TP. Hồ Chí Minh Mức lương10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán làm việc tại Đà Nẵng Nơi làm việc tại Đà Nẵng Mức lương10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán làm việc tại Hà Nội Nơi làm việc tại Hà Nội Mức lươngThỏa thuận Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh TP Hồ Chí Minh Nơi làm việc tại TP. Hồ Chí Minh Mức lương10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng Nơi làm việc tại Đà Nẵng Mức lương10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Hà Nội Nơi làm việc tại Hà Nội Mức lương10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh Nơi làm việc tại Hà Nội Mức lươngThỏa thuận Ngày đăng03/07/2021 Ngày hết hạn03/07/2021 Ứng tuyển